Willem Breuker awarded Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw by Amsterdam mayor Schelto Patijn, 1998